جستجو پیشرفته

  1.  
  2.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  

فروش یک دستگاه گریدر سالم به قیمت اوراقی ضایعات
3
توسط ضایعاتچی فروخته شد !
فروش اشتراک لیست مزایده های ضایعات تمام استان های ایران
3

خرید ۱۰۰۰۰ تن ضایعات ویژه

 • تهران ، تهران
 • 9 ماه قبل
خرید ۱۰۰۰۰ تن ضایعات ویژه
1

۱۰تن ضایعات میلگرد

 • البرز ، کرج
 • 9 ماه قبل
۱۰تن ضایعات میلگرد
توسط ضایعاتچی فروخته شد !

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر